Servicii specifice de ţinere a contabilităţii financiare si de gestiune:

  •  Organizarea şi conducerea contabilităţii firmei beneficiare;
  •  Înregistrarea operaţiunilor privind contabilitatea capitalurilor, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea obiectelor de inventar, contabilitatea producţie şi a producţiei în curs de executie, a operaţiunilor derulate prin casa/banca, contabilitatea clienţilor şi a furnizorilor, a operaţiunilor legate de subvenţii şi alte ajutoare, a despăgubirilor şi bonificaţiilor primite de la bugetul statului sau de la alte entităţi, a creanţelor şi datoriilor societăţii, a operaţiunilor legate de contabilitatea cheltuielilor, a veniturilor, etc.
  •  Întocmirea Ştatelor de salarii, a declaraţiilor privind obligaţiile de plată la bugetul de stat precum şi cele către celelalte instituţii, a Jurnalului de vânzări, a Jurnalului de cumpărări, a decontului de T.V.A. lunar/trimestrial, a declaraţiilor privind impozitul pe profit/pe venit;
  •  Întocmirea registrelor contabile obligatorii: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Carte mare, întocmirea Balanţei de verificare aferentă fiecărei luni.