Studiu de fezabilitate este un instrument de studiu al unui proiect sau al unei investiții atât din punctul de vedere al posibilităților tehnice de realizare dar mai ales al rentabilității acestuia. Scopul acestui studiu este acela de a oferi informații necesare luării unor decizii atât pentru proprietarul proiectului, dar mai ales celor care o finanțează.

Un studiul de fezabilitate cuprinde prezentarea proiectului, obiectivele sale, motivația de ordin economic, social și politic care să-i susțină necesitatea, argumentația potrivit căreia acest proiect este fezabil și viabil, costul estimativ, analiza cost-beneficiu, sursele de finanțare, estimări privind forța de muncă necesară implementării proiectului, principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului, avizele și acordurile de principiul, planșe desenate.

Realizarea unui studiu de fezabilitate complet presupune o colaborare interdisciplinară complexă ce diferă de la un proiect la altul, în funcție de domeniul de activitate în care se va derula proiectul. Dacă aveți un proiect în plan nu ezitați să ne contactați, împreună cu colaboratorii noștri vom găsi soluția potrivită.