Planul de reorganizare al unei societăţii are ca scop găsirea măsurilor si acţiunilor necesare pentru a elimina starea de insolvență, pentru redresarea societăţii din punct de vedere economico-financiar și plata datoriilor către creditori. Guvernat de prevederile legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, planul de reorganizare poate fi propus de către: societatea debitoare, cu aprobarea Adunării generale a asociaţilor, administratorul judiciar, unul sau mai mulți creditori, deținand împreuna cel putin 20% valoarea creanțelor înscrise în tabelul definitiv, respectându-se termenul de 30 de zile de la publicarea Tabelului definitiv de creanţe.

Adunarea creditorilor va aproba Planul de reorganizare, ce va fi confirmat de judecătorul sindic prin sentință. Structura planului cuprinde date despre debitor, descrierea activității și a patrimoniului societății debitoare, analiza elementelor ce au provocat starea de incapacitate de plată, motivarea intenției de reorganizare și detalierea din punct de vedere juridic, economic și logistic a modului în care se va derula planul de reorganizare, cu un accent deosebit pe graficul de eșalonare a plăților către creditori pe categorii, în ordinea de distribuire prevăzută de lege.

Am întocmit și am gestionat cu succes derularea planurilor de reorganizare ale clienților noștri, colaborăm de peste 8 ani cu case de insolveța și știm că afacerile cu probleme au nevoie de soluții, au nevoie de profesioniști care să înțeleagă situațiile critice și care să ajute la găsirea și implementarea unor soluții de redresare.