Fuziunea este operațiunea prin care una sau mai multe societăți sunt dizolvate fără a fi lichidate transferându-și în totalitate patrimoniul către o altă societate în schimbul repartizării de acțiuni către asociați societății absorbite.

Divizarea este operațiunea prin care o societate dizolvată fără a fi lichidată transferă mai multor societăți totalitatea patrimoniului său în schimbul repartizării de acțiuni în societățile nou înființate către asociați societății.

Fuziunea/divizarea sunt operațiuni prevăzute de legea societăților comerciale ce pot fi realizate de administratorii unei societăți doar în baza unui Proiect de fuziune/divizare ce va respecta criterii clare de întocmire privind forma, conținutul, fundamentarea din punct de vedere economic, financiar, și al intereselor celor ce dețin părți sociale. După întocmire proiectul semnat de reprezentanții legali este avizat de un judecător și publicat în Monitorul Oficial.

Avantajele acestor operațiuni sunt multiple însă restricțiile impuse de lege și complexitatea etapelor ce trebuiesc parcurse în realizarea unui proiect de fuziune/divizare îi descurajează pe mulți dintre oamenii de afaceri. Experiența proiectelor anterioare ne permite să vă oferim o fructuoasă colaborare.