Consultanță contabilă on-line

Ne propunem să găsim cele mai bune soluții pentru afacerile dumneavoastră

– susținem start-up-urile, întreprinderile mici cu nevoi de bază dar și întreprinderile mijlocii și grupurile de firme cu nevoi complexe, oferim soluții financiar-contabile, fiscale, juridice și în domeniul managementului firmei.
– problemele legate de capitalul firmei: subscriere capital ( în numerar sau în natură), majorări de capital, cesiune de părți sociale, registrul acționarilor/asociaților, registrul hotărârilor AGA;
– constituirea și repartizarea rezervelor legale, monografie contabilă și asistență juridică la întocmirea deciziilor acționarilor/asociaților;
– stabilirea profitului, a impozitului pe profit, repartizarea profitului net;
– subvenții pentru investiții, beneficiari, primirea și amortizarea subvențiilor pentru investiții
– constituirea provizioanelor
– întocmire documentații pentru contracte de leasing și înregistrarea în contabilitate a contractelor de leasing;
– asistență pentru întocmire documentații credite bancare
– tranzacții cu terenuri, contabilizarea promisiunilor de vanzare cumparare a terenurilor extravilane;
– stabilirea valorii contabile a construcțiilor achiziționate, calcul amortizării contabile și fiscale, monografie contabilă a evaluări și reevaluări imobilelor
– calculul valorii contabile a echipamentelor și utilaje lor achiziționate din UE/nonUE, evaluarea imobilizărilor corporale în curs,
– inventarierea imobilizărilor în curs de execuție, verificarea și încadrarea în specificațiile tehnice și juridice prevăzute de legislația română, de contractele de execuție și de devizele de lucrări, monografia contabilă a investițiilor în derulare;
– monografia contabilă a produselor și mărfurilor din import;
– monografia contabilă a operațiunilor legate de producția în curs de execuție;
– consultanță juridică și contabilă în operațiuni cu furnizorii/clienții – contracte comerciale, garanții contractuale, compensări, litigii comerciale și modalități de soluționare pe cale amiabilă;
– consultanță în întocmirea declarațiilor fiscale, soluționarea problemelor legate de TVA, calculul impozitului pe profit, calculul impozitului pe veniturile micro-intreprinderilor, dosarul prețurilor de transfer, deductibilitatea cheltuielilor;