Agricultura reprezintă ramura producției materiale care are ca obiect cultura plantelor și creșterea animalelor în vederea obținerii unor produse alimentare și a unor materii prime, totalitatea lucrărilor și a metodelor utilizate în acest scop. Echipa Tricad este coordonată de un expert contabil cu o experiența de 13 ani în agricultură, într-o fermă de peste 1.500 hectare. Suntem deschiși colaborărilor și proiectelor din agricultură, oferim consultanță în probleme legate de asolamentul culturilor, costul de producţie al culturilor vegetale pe norme de consumuri tehnologice în funcţie de soiuri, hibrizi precum și cele referitoare la:
– înregistrarea în contabilitate a achizițiilor de terenuri arabile (contracte/promisiuni de vânzare cumpărare)
– înregistrarea în contabilitate a investițiilor în curs privind îmbunătățirea fertilității solului (arături peste 25 cm, erbicidări totale cu remanență în sol, culturi plante verzi);
– înregistrarea în contabilitate a producției vegetale – cultură mare (grâu, porumb floarea soarelui, orzoaica, rapiță) și a culturilor semicere – (producţia de material semincer rezultată din multiplicarea formelor parentale);
– calculul și înregistrarea în contabilitate a profitului din producția vegetală ţinând cont de costurile directe de producţie, de subvenţia pe suprafaţă şi de impozitele şi contribuţiile reţinute la sursă la momentul plăţii efective a arendei;
– înregistrarea în contabilitate a diferențelor rezultate din balanța fizică/utilă a cerealelor;
-înregistrarea în contabilitate a producției zootehnice ( spor de creștere în greutate pe norme de consum furaje)
– înregistrarea în contabilitate a prestărilor de servicii specifice agricole (arat, discuit, semănat, recoltat, administrare îngrășăminte);
– înregistrarea în contabilitate a amortizării utilajelor agricole pe durate normate de funcționare și pe grad de utilizare (ex combinele sunt utilizate câteva luni într-un an față de un tractor utilizat tot anul)
– înregistrarea în contabilitate a costurilor cu asigurarea culturilor și a dosarelor de daună în curs de soluționare;
– înregistrarea în contabilitate a subvențiilor pe unitatea de suprafață/cap de animal în curs de încasare/încasate la data de 31 dec a fiecărui an.
– evaluarea și înregistrarea în contabilitate a producției vegetale/zootehnice în curs la data de 31 dec a fiecărui an.